Zee stijgt snel: Wad in nood

Uit: Leeuwarder Courant 20-09-18 auteur: ROBERT JAN SPEERSTRA De opwarming van de aarde – en als gevolg hiervan de stijging van de zeespiegel – verloopt zo snel, dat bestaande inzichten voor het waterpeil in het jaar 2100 alweer achterhaald lijken. Dat meldt waterkundig onderzoeksinstituut Deltares in een rapport dat dinsdag naar de Tweede Kamer is … Meer lezenZee stijgt snel: Wad in nood